Dokumenty

Informácie k dynamickej cene

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri prevádzkovaní parkovacieho systému

URSO – Rozhodnutie – Prevádzkový poriadok AKZ INFRA 2021

Prevádzkový poriadok AKZ INFRA 2021

Oznámenie o prevzatí vzorového PP

Aktuálny vzor PP MDS

Tabuľka distribúcia elek. energie

Tabuľka dodávka elek. energie

Štandardy kvality – Distribúcia elektriny 2023
Štandardy kvality – Dodávka elektriny 2023

Štandardy kvality – Distribúcia elektriny 2021
Štandardy kvality – Dodávka elektriny 2021

Štandardy kvality – Dodávka elektriny 2020
Štandardy kvality – Distribúcia elektriny 2020

Štandardy kvality – Dodávka elektriny 2019
Štandardy kvality – Distribúcia elektriny 2019

Štandardy kvality – Dodávka elektriny 2018
Štandardy kvality – Distribúcia elektriny 2018

Štandardy kvality – Dodávka elektriny 2017
Štandardy kvality – Distribúcia elektriny 2017

Štandardy kvality – Distribúcia elektriny 2022

Štandardy kvality – Dodávka elektriny 2022

Prevádzkový poriadok AKZ INFRA 2017-2021

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre veľké podniky

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky

Povolenie č. 2017E 0657 – 4. zmena na predmet podnikania elektroenergetika

Povolenie č. 2017E 0657 – 3. zmena na predmet podnikania elektroenergetika

Povolenie č. 2017E 0657 – 2. zmena na predmet podnikania elektroenergetika

Povolenie č. 2017E 0657 – 1. zmena na predmet podnikania elektroenergetika

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike

Havarijný plán

Technické podmienky

Pravidlá pre rozúčtovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov

Typový diagram objekt BLUMENTAL pre rok 2017

Typový diagram objekt BLUMENTAL pre rok 2018

Typový diagram objekt BLUMENTAL pre rok 2019

Typový diagram objekt BLUMENTAL pre rok 2020 a 2021

Typový diagram objekt EINPARK pre rok 2020 a 2021

Evidencia čerpania výkonu pre lokálne zdroje v MDS