Cenníky

Cenník pripojenia do distribučnej sústavy
Cenník platný od 1.1.2024
Cenník platný od 1.1.2023
Cenník platný od 1.2.2022
Cenník platný od 1.1.2022
Cenník platný od 1.6.2020
Cenník platný od 1.1.2020

Cenník platný od 1.4.2017
Cenník platný od 1.3.2018
Cenník platný od 1.7.2018
Cenník platný od 1.9.2018
Cennik platný od 1.1.2019
Cennik platný od 1.1.2021
Cennik platný od 1.2.2021

ÚRSO – Rozhodnutie o cene pre malé podniky – 2017
ÚRSO – Rozhodnutie o cene pre malé podniky – 2018
ÚRSO – Rozhodnutie o cene pre malé podniky – 2019
ÚRSO – Rozhodnutie o cene pre malé podniky – 2020
ÚRSO – Rozhodnutie o cene pre malé podniky – 2021
ÚRSO – Rozhodnutie o cene pre malé podniky – 2022
ÚRSO – Rozhodnutie o cene pre zraniteľných odberateľov elektriny mimo domácnosti – 2023
ÚRSO – Rozhodnutie o cene pre malé podniky – 2024

ÚRSO – Rozhodnutie o cene za distribučné poplatky – 2017
ÚRSO – Rozhodnutie o cene za distribučné poplatky – 2018
ÚRSO – Rozhodnutie o cene za distribučné poplatky – 2019
ÚRSO – Rozhodnutie o cene za distribučné poplatky – 2020
ÚRSO – Rozhodnutie o cene za distribučné poplatky – od 01.02.2021
ÚRSO – Rozhodnutie o cene za distribučné poplatky – od 01.02.2022
ÚRSO – Rozhodnutie o cene za distribučné poplatky – 2023, predbežné opatrenie
ÚRSO – Rozhodnutie o cene za distribučné poplatky – od 01.01.2024
ÚRSO – Rozhodnutie o cene za distribučné poplatky – od 01.01.2024 – platné